Templates by BIGtheme NET
  • สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • กิจกรรมอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กษจ.สุราษฎร์ธานี
  • อบรมสร้างจิตสำนึกแนวทางการอนุรักษ์ให้กับเกษตรกรและชุมชน ศขพ. 6 จ.พิษณุโลก
  • กษจ.สุราษฎร์ธานีจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  • จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยสนับสนุนสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team