Tag Archives: กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

19พ.ย./58

ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายถนัด  เกิดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช (Zoning) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ปีงบประมาณ 2559  สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบโครงการ zoning จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน

23ก.ย./58

การติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning

กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning พร้อมลงพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช วันที่ 21-23 ก.ย. 2558 ณ สสข.ที่4 จังหวัดขอนแแก่นและอุดรธานี

14ส.ค./58

โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”500,499,498,497,496,495,494,492,490,316,314″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ดำเนินการจัดการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง  ต.นาจรวย  อ.นาจรวย  จ.อุบลราชธานี  วันที่ 13 ส.ค. 58[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]