09มี.ค./59

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน หลักสูตรการเก็บเกี่บวข้าว (เครื่องเกี่ยวนวดข้าว) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดวังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 31 ราย

[lightbox thumb=”http://www.royalagro.doae.go.th/r2/wp-content/uploads/2016/03/2444.jpg”]

04มี.ค./59

ปฏิทินกิจกรรมอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2

 • อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร กิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 มี.ค. 59 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
 • อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร กิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มี.ค. 59 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • อบรม เกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร กิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 มี.ค. 59 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

 

03มี.ค./59

การติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการเพื่อติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง เมื่อวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดลำพูน

ร่วมประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ เกษตรที่สูง จังหวัดลำพูน ปี 2559

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
เกษตรกรบ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร
กิจกรรมจัดงานรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ดำเนินการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคำ หมู่ที่ 6 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร
กิจกรรมจัดทำหมู่บ้านนำร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลยืนต้นเชิงอนุรักษ์
ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรบ้านหนองปู ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

03มี.ค./59

โครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง

นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ  พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการเพื่อติดตามงานโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดตาก

ติดตามงานโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง
ณ กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ยอดคีรี ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ร่วมหารือผลและแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2559 และติดตามงานโครงการฯ ในพื้นที่

03มี.ค./59

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร ดำเนินการติดตามงานและประเมินสถาณการณ์ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงาน กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2559 ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี. มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน. โดยหลังการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมสามารถ ที่จะแนะนำการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรและสามารถให้บริการซ่อมแซมเครี่องยนต์เกษตรแก่เกษตรในชุมชนใด้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ชัยนาท เป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดอบรม

01มี.ค./59

Greenhouse Horticulture & Plant Factory Exhibition / Conference (GPEC 2016)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศขอเชิญร่วมงาน Greenhouse Horticulture & Plant Factory Exhibition / Conference (GPEC 2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ภายในงานดังกล่าวมีการแสดง สินค้าจากบริษัทของญี่ปุ่นและนานาชาติกว่า 230 บริษัท ซึ่งนำเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์และโรงเรือนรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับการทำการเกษตรมาจัดแสดงให้ เกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรเข้าชมและเจรจาซื้อขาย

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • ค่าสมัคร 300 บาท
 • ค่าเช่าบูธขนาด 9 ตารางเมตร 97,000 บาทต่อบูธ
 • ค่าประชาสัมพันธ์สินค้าบนเวที 17,000 บาทต่อ 30นาที
 • ค่าประชาสัมพันธ์สินค้าในหนังสือคู่มือ ขั้นต่ำ 27,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถกรอกแบบฟอร์มการจองพื้นที่จัดแสดงสินค้าได้ที่

GPEC Show Management office  (Within ATEX Co.,Ltd.)
4 F. Daido Seimei Kasumigaseki Bldg.,
1-4-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan

พร้อมทั้งส่ง Email ไปที่ ofc@gpec.jp

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

16ก.พ./59

กิจกรรมติดตามงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายสัญญา  เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช  พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปได้ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร
พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย

– อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรแล้ว 100 ราย  ทั้งนี้ยังได้ถ่ายทอดในเรื่องการขยายพันธุ์อะโวคาโดพร้อมฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรด้วย ดำเนินการพร้อมรายงาน
ในระบบ E-project เสร็จสิ้นแล้ว

– กิจกรรมจัดทำแปลงนำร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล/ไม้ยืนต้นอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน พันธุ์ไม้
ที่สนับสนุน ได้แก่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย

– กิจกรรมจัดงานวันรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ประสานกับกรมพัฒนาที่ดินและจัดส่งรายชื่อเกษตรกรพร้อมแผนความต้องการต้นกล้า จำนวน 200,000 ต้น ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2559

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยังยืนทางการเกษตร
พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย

2. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ณ ตำบล
กกสะทอน บ้านกกจาน บ้านนาน้อย บ้านหมั่นขาว จังหวัดเลย

– อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรแล้ว 50 ราย  ดำเนินการพร้อมรายงานในระบบ E-project เสร็จสิ้นแล้ว

– การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตรการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเหมาะสมแก่การเพาะปลูก พันธุ์ไม้ที่สนับสนุน ได้แก่ อะโวคาโด มะคาเดเมีย

– การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตรการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัย
ในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

– การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตรการปลูกผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรคอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยในการสนับสนุนและจะส่งมอบเกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

– ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน พื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559
ณ ตำบลกกสะทอน บ้านกกจาน หมู่ 7 บ้านนาน้อย หมู่ 3 บ้านหมั่นขาว จังหวัดเลย

3. แผนและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

– เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่ององุ่น ในการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอำเภอด่านซ้าย และอำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดเลย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้คำแนะนำแก่ศูนย์ฯในเรื่องการปลูก การดูแล

– เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตพืชผักตลาดสีเขียว ของอำเภอด่านซ้าย

– เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตคริสต์มาสพันธุ์ดี

– เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แปลงองุ่น แหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่ององุ่นขนาด 3 เมตร x 16 เมตร จำนวน 3 แปลงๆ ละ 4 ต้น

แหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตคริสต์มาสพันธุ์ดี

แปลงเรียนรู้และสนับสนุนการผลิตพืชผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้และต้นแบบการผลิตพืชผักตลาดสีเขียว ของอำเภอด่านซ้าย

แผนและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตร
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

15ก.พ./59

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดน่าน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. การดำเนินงานโครงการฯ มีการขยายพื้นที่การตัดแต่งกิ่งชาอัสสัม จากเดิม 2 หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้านของตำบล เพื่อเพิ่มผลผลิตยอดชาสดส่งโรงงานแปรรูปให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ปัจจุบันผลผลิตยอดชาสดอยู่ที่ 200 กิโลกรัม/วัน การตัดแต่งกิ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม และ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ผลผลิตที่ได้ต้องจ้างบริษัทสุวิรุฬชาไทย บรรจุซองเยื่อให้ในราคา 1.30 บาท/ซองเยื่อ เพื่อทันต่อยอดการสั่งซื้อ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ทางกลุ่มผู้ผลิตชาอัสสัมมีแนวคิดประสานของบพัฒนาชุมชนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา
 2. ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมของกลุ่มส่งจำหน่าย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดน่าน ร้านภูฟ้า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยร้านภูฟ้ารับซื้อผลิตภัณฑ์รายไตรมาสๆ ละ 600 กล่อง/ไตรมาส (ชาเขียว 400 กล่อง และชาดำ 200 กล่อง) นอกจากนี้ จะมีการขยายตลาดโดยฝากจำหน่าย ณ ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อีกทางหนึ่งด้วย

15ก.พ./59

โครงการขยายผลโครงการหลวง

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อการเรียนรู้ ติดตามงานในพื้นที่บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรร่วมโครงการฯ ปลูกเบญจมาศตัดดอก โดยศูนย์ฯ เกษตรที่สูง สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ดอก และติดตามให้ความรู้คำแนะนำตลอดการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถผลิตกล้าพันธุ์ไว้ใช้ในปีต่อไป รวมทั้งตัดดอกจำหน่ายในตลาดอำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แนวโน้มการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกษตรกรให้ความสนใจและมีความต้องการเรื่อง การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษจะได้นำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณโครงการให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับเกษตรกรต่อไป

 1. กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ฯ เกษตรที่สูง จัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้การปลูกองุ่นไร้เมล็ดอินทรีย์ในโรงเรือน ได้แก่ พันธุ์มารูนซีสเลส บิวตี้ซีสเลส และพันธุ์ลูสเพอเลต ปัจจุบันมีเกษตรกร ประชาชน และนักเรียน ให้ความสนใจและมาดูงานเพื่อเรียนรู้