10ส.ค./61

ขยายผลโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสุรินทร์และนครราชสีมา

เร็วๆ นี้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริฒโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09ส.ค./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 Continue reading

08ส.ค./61

ประกาศจ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มีความประสงค์จ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามภาพ Continue reading

08ส.ค./61

เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07ส.ค./61

ร่วมกิจกรรมงานวันรวมใจคืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

03ส.ค./61

ประชุมหารือ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการปรับปรุงและก่อสร้างบริเวณอาคาร7 และอาคารสืบสานงานโครงการฯ

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ก.ค./61

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กรมส่งเสริมการเกษตร

  • เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา Continue reading
23ก.ค./61

อบรมโครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่ Thailand 4.0

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.ค./61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม Continue reading