01ส.ค./62

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ก.ค./62

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อย

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 20 แห่ง มีน้ำน้อยกว่า 30% เฝ้าระวัง “ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า” Continue reading

26ก.ค./62

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562 Continue reading

26ก.ค./62

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

25ก.ค./62

ร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ค./62

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ”

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ” Continue reading

10ก.ค./62

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09ก.ค./62

ประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.ค./62

จัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมวิถีเกษตรไทย”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมวิถีเกษตรไทย” Continue reading

27มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading