21ก.พ./63

ติดตามผลการดำเนินการคณะกรรมการ และตรวจสภาพชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดาน

20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการสถาบันการเงินชุมชนหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี Continue reading

21ก.พ./63

ติดตามการขยายผลโครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

20ก.พ./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ นางสาวกรกัญญา อักษรเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จ

Continue reading

19ก.พ./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พศ.2563-2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ก.พ./63

เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 Continue reading

13ก.พ./63

ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./63

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ OUR Khun BangKachao สู่ความยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ก.พ./63

Conference การรับมือสถานการณ์แล้งและการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรจัด Continue reading

07ก.พ./63

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./63

ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./63

ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

04ก.พ./63

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงวประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

04ก.พ./63

ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

นางปาลลิน พวงงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร Continue reading

01ก.พ./63

รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Continue reading

01ก.พ./63

ติดตามงานสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการสนับสนุนกิจกรรมเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 27 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ม.ค./63

รับนโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง Continue reading