รายงานสถานะการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 61/62

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 61/62

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2560/2561

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2559/2560

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2558/2559