การจัดการข้าวเปลือกเพื่อลดการสูญเสีย

[pdf-embedder url=”http://www.royalagro.doae.go.th/wp-content/uploads/2017/08/Management-of-paddy-to-reduce-losses.pdf” title=”Management of paddy to reduce losses”]