รายงานสถานะการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 60/61

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 60/61

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2559/2560

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2558/2559