คู่มือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • เลือกดูคู่มือโครงการได้โดยคลิกตามแถบรายชื่อโครงการ
  • การแสดงผลอาจผิดพลาดหากเปิดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอัตโนมัติ

คู่มือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563

googlepdf url="http://www.royalagro.doae.go.th/wp-content/uploads/2020/03/คู่มือโครงการค่ายเยาวชน-กสก.2563.pdf"] ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่