ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

คลิกที่คำถามเพื่อดูคำตอบ

ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ / Email สำหรับติดต่อหน่วยงาน

 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-3010
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ 0-2579-3804 โทรสาร 0-2940-7459
  Email : agrodev10@doae.go.th
 • กลุ่มโครงการพระราชดำริ
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2561-4878
  Email : agrodev20@doae.go.th
 • กลุ่มเกษตรชลประทาน
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6059
  Email :
 • กลุ่มพัฒนาพื้นที่เกษตร
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6053 โทรสาร 0-2579-3797
  Email : highland_01@hotmail.com
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-3007
  Email :
 • กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย
  โทรศัพท์ 0-2940-6177 โทรสาร 0-2940-6185
  Email :
 • กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร
  โทรศัพท์ 0-2940-6175 โทรสาร 0-2940-6185
  Email :
 • ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร
  โทรศัพท์ 0-2940-6175 โทรสาร 0-2940-6185
  Email :

ทดสอบใส่คำถาม๑

ทดสอบใส่คำถาม๑


ไม่พบคำถามที่ต้องการฝากคำถามของท่านได้ที่นี่