สื่อ MP3

คลิปเสียงรายการ “สาระน่ารู้ กับ กพวศ.” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 – 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงgพื่อการเกษตร AM 1386 KHz.

การลดการเผาในพื้นที่นาข้าว โดยใช้เทคโนโลยีไถกลบตอซังฟางข้าว
ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559


คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559


การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559


 การติดตั้งระบบการให้น้ำพืชเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559


เทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559


“เกษตรที่สูง” แหล่งองค์ความรู้พืชเมืองหนาวและท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559


เพิ่มผลผลิตพืชไร่ด้วยการไถระเบิดดินดาน
ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559