คลังความรู้

ไฟล์เสียงบันทึกรายการ สาระเกษตรน่ารู้กับ กพวศ. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 1386 kHz.
 1. การเลี้ยงชันโรงและผลิตภัณฑ์แปรรูป ออกอากาศวันที่ 23 กันยายน 2563
 2. หญ้าหวาน สมุนไพรทางเลือกใหม่แทนน้ำตาล ออกอากาศวันที่ 16 กันยายน 2563
 3. โรงเรียน ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ส เฉลิมพระเกียรติฯ กับการผลิต และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในโรงเรียน ออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2563
 4. ช่างเกษตรท้องถิ่นต้นแบบมืออาชีพ ออกอากาศวันที่ 2 กันยายน 2563
 5. ชนิดของหัวจ่ายน้ำ ในระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร ออกอากาศวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 6. นวัตกรรมการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูงสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุ ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2563
 7. ฟาร์มตัวอย่างต้านโควิด ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2563
 8. เครื่องยนต์เกษตร ใช้ดีบำรุงดี 10 ปีไม่มีซ่อม ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 9. มะม่วงเนินคำ คุณค่าจากภูสูง ออกอากาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
 10. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกอากาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 11. ลักษณะและการทำงานของปั๊ม EP.2 ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 12. การออกแบบระบบท่อเมนน้ำเพื่อการเกษตร ออกอากาศวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 13. การทำนาผักบุ้งแก้ว ขายได้รายได้ดี ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 14. ชีวิตยุคโควิด19 อยู่รอดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2563
 15. ลักษณะและการทำงานของปั๊ม EP.1 ออกอากาศวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 16. สรุปสถานะการณ์น้ำในภาพรวมทั้งประเทศ ออกอากาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 17. สาระน่ารู้เรื่อง ชา ออกอากาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 18. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 19. หน้าที่ของช่างเกษตรท้องถิ่น ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2563
 20. ปลูกผักไว้ทานเองง่ายๆ ในช่วง Work from home ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2563
 21. มะม่วงมหาชนก พืชเศรษฐกิจตัวใหม่บนพื้นที่สูง ออกอากาศวันที่ 15 เมษายน 2563
 22. การขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากโรงเรียนสู่ชุมชน ออกอากาศวันที่ 8 เมษายน 2563
 23. ระเบิดเวลา PM2.5 ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2563
 24. เคพกูสเบอรี่ หลากคุณค่า น่าลิ้มลอง ออกอากาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 25. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 26. โครงการเกษตรยุคใหม่ อนาคตที่เกษตรเอื้อมถึง ออกอากาศวันที่ 8 กรกฎาคม 2561
 27. ทฤษฎีแกล้งดิน เปลี่ยนดินให้เป็นทอง ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 28. น้ำหมักเงินหมื่น ออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2561
 29. เจ้าฟ้านักส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ออกอากาศวันที่ 17 มิถุนายน 2561
 30. การปรับนวัตกรรมภาคเกษตรไทยสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ ออกอากาศวันที่ 10 มิถุนายน 2561
 31. ผักน้ำเบตงตามวิถีธรรมชาติ ออกอากาศวันที่ 3 มิถุนายน 2561
 32. ท่อและเครื่องกรองน้ำ ออกอากาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
 33. 5 นวัตกรรมเพื่อเกษตรไทย 4.0 ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
 34. น้ำหัวใจการทำเกษตร ออกอากาศวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
 35. พลับหวานคุณค่าจากขุนเขา ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2561
 36. ตามรอยออเจ้า ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2561
 37. วิวัฒนาการของเครื่องดำนา ออกอากาศวันที่ 15 เมษายน 2561
 38. การเตรียมเข้าสู่ฤดูกาลผลิต ออกอากาศวันที่ 8 เมษายน 2561
 39. พริกกะเหรี่ยง ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2561
 40. การใช้เทคโนโลยีการอบไอน้ำหรือวีเอชที ออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2561
 41. ดูแลทุเรียนเล็กให้รอดช่วงหน้าแล้ง ออกอากาศวันที่ 18 มีนาคม 2561
 42. "ส้มจุก"ส้มอัตลักษณ์เมืองสงขลา ออกอากาศวันที่ 11 มีนาคม 2561
 43. การขยายผลโครงการพระราชดำริสู่การพัฒนา ออกอากาศวันที่ 4 มีนาคม 2561
 44. โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย ของข้าวโพด ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 45. พื้นฐานการปลูกพืช ออกอากาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
 46. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
 47. ลูกหยีของดีชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 14 มกราคม 2561
 48. 20 หลักการทรงงานพระราชาสู่หลักการพัฒนาปวงราษฎร์ ออกอากาศวันที่ 7 มกราคม 2561
 49. ลูกไหน...ลูกอะไรกันแน่ ออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม 2560
 50. เขื่อนสิริกิต์ 40 ปี ปิติยินดี ขจรไกล ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2560
 51. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในยุค Thailand 4.0 ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2560
 52. สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม 2560
 53. ถ้ารู้จัก จะหลงรัก...หม่อน ออกอากาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
 54. ระบบการทำงานที่สำคัญของเครื่องยนต์เกษตร ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
 55. คลินิกเกษตรบริการทั่วทิศ เป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ออกอากาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2560
 56. ระบบสวนครัวน้ำหยด ออกอากาศวันที่ 18 มิถุนายน 2560
 57. การบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
 58. อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้น้ำพืช ออกอากาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
 59. ส่งเสริมเยาวชนให้รักพืชท้องถิ่น ออกอากาศวันที่ 30 เมษายน 2560
 60. เรื่องกล้วยๆ ที่ไม่กล้วย ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2560
 61. การปรับพื้นที่นาเพื่อปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ดอก ออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2560
 62. ประโยชน์ของการปลูกพืชหลังนา ออกอากาศวันที่ 9 เมษายน 2560
 63. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2560
 64. องุ่นต้นบราซิล ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2560
 65. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2560
 66. การจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยว ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2560
 67. ท่อน้ำ ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 68. การเลือกระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับชนิดพืช ออกอากาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 69. การปลูกแมคคาเดเมียบนพื้นที่สูง ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
 70. หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรลดหมอกควัน ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 71. งานเฉลิมพระเกียรติ ร.2 ออกอากาศวันที่ 29 มกราคม 2560
 72. การฟื้นฟูสวนไม้ผลและแปลงผักหลังน้ำลด ออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2560
 73. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมเมือง ออกอากาศวันที่ 15 มกราคม 2560
 74. โครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ปลูกฝิ่น ออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2560
 75. การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2559
 76. หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรลดหมอกควัน ออกอากาศวันที่ 18 ธันวาคม 2559
 77. การให้น้ำที่เหมาะสมกับมันสำปะหลัง ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2559
 78. เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2559
 79. พันธุ์ชาอัสสัม ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
 80. โครงการพระราชดำริฝนหลวง ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
 81. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
 82. โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2559
 83. ผักกระเฉดชะลูดน้ำ ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2559
 84. ระบบการให้น้ำพืช ตอนขั้นตอนการเริ่มต้นการใช้งาน ติดตั้ง และการบำรุงรักษา ออกอากาศวันที่ 28 สิงหาคม 2559
 85. การปลูกข้าวโพดฝักสด ออกอากาศวันที่ 21 สิงหาคม 2559
 86. สิงหา พาแม่เที่ยวดอย เที่ยวงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2559
 87. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2559
 88. การให้น้ำที่เหมาะสมกับมันสำปะหลัง ออกอากาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
 89. ระบบการให้น้ำพืช ออกอากาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
 90. ส้มโอปูโก ของดีชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
 91. สาระเกี่ยวกับ ตะไคร้ สมุนไพรใกล้ตัว ออกอากาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
 92. โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ออกอากาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
 93. การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ออกอากาศวันที่ 26 มิถุนายน 2559
 94. ความรู้และเทคนิคการออกแบบระบบการให้น้ำพืช ออกอากาศวันที่ 19 มิถุนายน 2559
 95. เทคโนโลยีการเพาะกล้าข้าวให้เหมาะสมกับเครื่องดำนาข้าวออกอากาศวันที่ 12 มิถุนายน 2559
 96. การใช้เทคโนโลยีการอบไอน้ำหรือวีเอชที (HT : Vapor Heat Treatment) ในการเพิ่มคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ออกอากาศวันที่ 5 มิถุนายน 2559
 97. การดูแลรักษาสวนไม้ผลในฤดูแล้ง ออกอากาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2559
 98. เพิ่มผลผลิตพืชไร่ด้วยการไถระเบิดดินดาน ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
 99. เกษตรที่สูง แหล่งองค์ความรู้พืชเมืองหนาวและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
 100. เทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ออกอากาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2559
 101. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
 102. การติดตั้งระบบการให้น้ำพืชเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน 2559
 103. การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ออกอากาศวันที่ 17 เมษายน 2559
 104. คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ออกอากาศวันที่ 10 เมษายน 2559
 105. การลดการเผาในพื้นที่นาข้าว โดยใช้เทคโนโลยีไถกลบตอซังฟางข้าว ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2559