คลังความรู้

ไฟล์เสียงบันทึกรายการ สาระเกษตรน่ารู้กับ กพวศ. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 1386 kHz.
 1. เคพกูสเบอรี่ หลากคุณค่า น่าลิ้มลอง ออกอากาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกอากาศวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 3. โครงการเกษตรยุคใหม่ อนาคตที่เกษตรเอื้อมถึง ออกอากาศวันที่ 8 กรกฎาคม 2561
 4. ทฤษฎีแกล้งดิน เปลี่ยนดินให้เป็นทอง ออกอากาศวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 5. น้ำหมักเงินหมื่น ออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2561
 6. เจ้าฟ้านักส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ออกอากาศวันที่ 17 มิถุนายน 2561
 7. การปรับนวัตกรรมภาคเกษตรไทยสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ ออกอากาศวันที่ 10 มิถุนายน 2561
 8. ผักน้ำเบตงตามวิถีธรรมชาติ ออกอากาศวันที่ 3 มิถุนายน 2561
 9. ท่อและเครื่องกรองน้ำ ออกอากาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
 10. 5 นวัตกรรมเพื่อเกษตรไทย 4.0 ออกอากาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
 11. น้ำหัวใจการทำเกษตร ออกอากาศวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
 12. พลับหวานคุณค่าจากขุนเขา ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2561
 13. ตามรอยออเจ้า ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2561
 14. วิวัฒนาการของเครื่องดำนา ออกอากาศวันที่ 15 เมษายน 2561
 15. การเตรียมเข้าสู่ฤดูกาลผลิต ออกอากาศวันที่ 8 เมษายน 2561
 16. พริกกะเหรี่ยง ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2561
 17. การใช้เทคโนโลยีการอบไอน้ำหรือวีเอชที ออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2561
 18. ดูแลทุเรียนเล็กให้รอดช่วงหน้าแล้ง ออกอากาศวันที่ 18 มีนาคม 2561
 19. "ส้มจุก"ส้มอัตลักษณ์เมืองสงขลา ออกอากาศวันที่ 11 มีนาคม 2561
 20. การขยายผลโครงการพระราชดำริสู่การพัฒนา ออกอากาศวันที่ 4 มีนาคม 2561
 21. โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย ของข้าวโพด ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 22. พื้นฐานการปลูกพืช ออกอากาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
 23. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
 24. ลูกหยีของดีชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 14 มกราคม 2561
 25. 20 หลักการทรงงานพระราชาสู่หลักการพัฒนาปวงราษฎร์ ออกอากาศวันที่ 7 มกราคม 2561
 26. ลูกไหน...ลูกอะไรกันแน่ ออกอากาศวันที่ 27 สิงหาคม 2560
 27. เขื่อนสิริกิต์ 40 ปี ปิติยินดี ขจรไกล ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2560
 28. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในยุค Thailand 4.0 ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2560
 29. สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม 2560
 30. ถ้ารู้จัก จะหลงรัก...หม่อน ออกอากาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
 31. ระบบการทำงานที่สำคัญของเครื่องยนต์เกษตร ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
 32. คลินิกเกษตรบริการทั่วทิศ เป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ออกอากาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2560
 33. ระบบสวนครัวน้ำหยด ออกอากาศวันที่ 18 มิถุนายน 2560
 34. การบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
 35. อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้น้ำพืช ออกอากาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
 36. ส่งเสริมเยาวชนให้รักพืชท้องถิ่น ออกอากาศวันที่ 30 เมษายน 2560
 37. เรื่องกล้วยๆ ที่ไม่กล้วย ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2560
 38. การปรับพื้นที่นาเพื่อปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ดอก ออกอากาศวันที่ 16 เมษายน 2560
 39. ประโยชน์ของการปลูกพืชหลังนา ออกอากาศวันที่ 9 เมษายน 2560
 40. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2560
 41. องุ่นต้นบราซิล ออกอากาศวันที่ 19 มีนาคม 2560
 42. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ออกอากาศวันที่ 12 มีนาคม 2560
 43. การจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยว ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2560
 44. ท่อน้ำ ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 45. การเลือกระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับชนิดพืช ออกอากาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 46. การปลูกแมคคาเดเมียบนพื้นที่สูง ออกอากาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
 47. หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรลดหมอกควัน ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 48. งานเฉลิมพระเกียรติ ร.2 ออกอากาศวันที่ 29 มกราคม 2560
 49. การฟื้นฟูสวนไม้ผลและแปลงผักหลังน้ำลด ออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 2560
 50. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมเมือง ออกอากาศวันที่ 15 มกราคม 2560
 51. โครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ปลูกฝิ่น ออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2560
 52. การปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2559
 53. หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรลดหมอกควัน ออกอากาศวันที่ 18 ธันวาคม 2559
 54. การให้น้ำที่เหมาะสมกับมันสำปะหลัง ออกอากาศวันที่ 11 ธันวาคม 2559
 55. เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2559
 56. พันธุ์ชาอัสสัม ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
 57. โครงการพระราชดำริฝนหลวง ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
 58. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
 59. โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน ออกอากาศวันที่ 30 ตุลาคม 2559
 60. ผักกระเฉดชะลูดน้ำ ออกอากาศวันที่ 23 ตุลาคม 2559
 61. ระบบการให้น้ำพืช ตอนขั้นตอนการเริ่มต้นการใช้งาน ติดตั้ง และการบำรุงรักษา ออกอากาศวันที่ 28 สิงหาคม 2559
 62. การปลูกข้าวโพดฝักสด ออกอากาศวันที่ 21 สิงหาคม 2559
 63. สิงหา พาแม่เที่ยวดอย เที่ยวงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2559
 64. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2559
 65. การให้น้ำที่เหมาะสมกับมันสำปะหลัง ออกอากาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
 66. ระบบการให้น้ำพืช ออกอากาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
 67. ส้มโอปูโก ของดีชายแดนใต้ ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
 68. สาระเกี่ยวกับ ตะไคร้ สมุนไพรใกล้ตัว ออกอากาศวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
 69. โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ออกอากาศวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
 70. การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ออกอากาศวันที่ 26 มิถุนายน 2559
 71. ความรู้และเทคนิคการออกแบบระบบการให้น้ำพืช ออกอากาศวันที่ 19 มิถุนายน 2559
 72. เทคโนโลยีการเพาะกล้าข้าวให้เหมาะสมกับเครื่องดำนาข้าวออกอากาศวันที่ 12 มิถุนายน 2559
 73. การใช้เทคโนโลยีการอบไอน้ำหรือวีเอชที (HT : Vapor Heat Treatment) ในการเพิ่มคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ออกอากาศวันที่ 5 มิถุนายน 2559
 74. การดูแลรักษาสวนไม้ผลในฤดูแล้ง ออกอากาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2559
 75. เพิ่มผลผลิตพืชไร่ด้วยการไถระเบิดดินดาน ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
 76. เกษตรที่สูง แหล่งองค์ความรู้พืชเมืองหนาวและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
 77. เทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ออกอากาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2559
 78. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
 79. การติดตั้งระบบการให้น้ำพืชเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ออกอากาศวันที่ 24 เมษายน 2559
 80. การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ออกอากาศวันที่ 17 เมษายน 2559
 81. คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ออกอากาศวันที่ 10 เมษายน 2559
 82. การลดการเผาในพื้นที่นาข้าว โดยใช้เทคโนโลยีไถกลบตอซังฟางข้าว ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2559