ข่าวความเคลื่อนไหวปัญหาหมอกควันและการเผาในพื้นที่เกษตร

เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในไร่นา

เลิกเผากันเถอะ – แอ๊ด คาราบาว

งดเผา ลดหมอกควัน – กระแต

หยุดเผา – วิทูรย์ ใจพรหม

“สปอตวิทยุ รณรงค์ งดเผา ลดหมอกควัน หยุดโลกร้อน”