ข่าวความเคลื่อนไหวปัญหาหมอกควันและการเผาในพื้นที่เกษตร

รักบ้านเรา เลิกเผากันเถอะ (ภาษาเหนือ)

เลิกเผากันเถอะ – แอ๊ด คาราบาว

งดเผา ลดหมอกควัน – กระแต

หยุดเผา – วิทูรย์ ใจพรหม


“สปอตวิทยุ รณรงค์ งดเผา ลดหมอกควัน หยุดโลกร้อน”