กระบวนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2560 คลิกที่นี่เพื่อดู

องค์ความรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
รูปเล่ม KM (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)

 


แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2559 คลิกที่นี่เพื่อดู
องค์ความรู้เรื่อง การเตรียมพื้นที่พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คลิกที่นี่เพื่อดู