กระบวนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2560 คลิกที่นี่เพื่อดู

องค์ความรู้เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
[pdf-embedder url=”http://www.royalagro.doae.go.th/wp-content/uploads/2017/08/รูปเล่ม-KM-โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน.pdf” title=”รูปเล่ม KM (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)”]

 


แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2559 คลิกที่นี่เพื่อดู
องค์ความรู้เรื่อง การเตรียมพื้นที่พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คลิกที่นี่เพื่อดู