รายงานสถานะการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 58/59

คลิกที่แถบวันที่เพื่อดูรายละเอียด

ผลการปลูกพืชฤดูแล้ง 2558/2559