ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเถอภูเพียง จังหวัดน่าน
เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมที่กรมส่งเสริมร่วมดำเนินการและให้การสนับสนุน ดังนี้
– การปลูกผักในโรงเรือน ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ได้ดำเนินการปลูกผักกางมุ้ง จำนวน 12 ชนิด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส คะน้า ผักบุ้ง และเมล่อน เป็นต้น ได้ส่งเสริมให้ทหารใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร กาปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
– พื้นที่ผลิตต้นพันธุ์ไผ่พระราชทาน ได้ดำเนินการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ไผ่ท้องถิ่น จำนวน 30 สายพันธุ์ และการปลูกไผ่เพื่อขยายพันธุ์สู่ประชาชน เช่นไผ่ซางหม่น ไผ่รวกน่าน รวมพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 3 ไร่ ต้นไผ่จำนวนทั้งสิ้น 290 ต้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *