การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับทราบผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัด และพิจารณาการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโครงการและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะคณะทำงานได้ร่วมดำเนินการพิจารณาตัวชี้วัดด้านการเกษตร โดยกำหนดเป็นแปลงวิชาการเกษตร แปลงไม้ผล (เงาะ) จำนวน 4 ไร่ ผลิตในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมมีปลอดภัย และเกิดความยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *