สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (4 มี.ค 63)
และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฏร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (5 มี.ค.63)
ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การถ่ายทอดความรู้การผลิตทางการเกษตร แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง การประกอบเลี้ยง และการแปรรูปถนอมอาหาร
ในการนี้ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร และข้าราชการ สสก.ที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ โดยท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *