ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายเเดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายเเดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 แห่งประกอบด้วย บ้านปางคอง บ้านอาโจ้ บ้านดอยผักกูด และบ้านแม่ส่วยอู จังหวัดเเม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำร่างรายงานฯและเพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการฯดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสุงสุด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริ ที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฯ ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-16.30น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน(เกษตรที่สูง)ทั้งใน 4 หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *