ติดตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ จังหวัด น่าน และจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา( เกษตรทีีสูง) ได้ดำเนินการติดตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ จังหวัด น่าน และจังหวัดพะเยา ร่วมกับ นาย วันชัย ศรีเลขะรัตน์ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ 8 พร้อมด้วยคณะนักจัดการงานในพระองค์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพระพันปีหลวง สำนักพระราชวัง โดยได้ดำเนินการติดตามงานและติดตามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้เเก่
1.โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร บ้านผาเเดง หมู่ที่10ตำบลศรีถ้อย อำเภอเเม่ใจ จังหวัดพะเยา
2.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้าหมู่ที่่16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
3.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น-ดอยติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
4.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริบ้านภูพยัคฆ์ บ้านนำ้รีพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
5.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรตามพระราชดำริบ้านlสะจุก-สะเกี้ยง บ้านสะจุก หมู่ที่ึ7และ บ้านสะเกี้ยงหมู่ที่8 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการจัดส่งปัจจัยการผลิตและหารือแนวทางการเเก้ไขปัญหาการจัดการระบบชลประทานในช่วงฤดูแล้งและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรได้แก่ กาแฟอะราบิกา และหม่อนทานผลสด รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการตลาดของพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *