ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัด และคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินงานโครงการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดน่าน
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในห้วง 10 ปี (พ.ศ. 2553 – 2562) การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของโครงการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการและแนวทางขยายผลโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง/แก้ไขปัญหา/เพิ่มเติม และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร เป้าประสงค์หลักเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่า รวมทั้งอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบชา บ้านแม่เลย ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาเพื่อทำเมี่ยงมากที่สุดของอำเภอ มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 300 ไร่ เป็นชาอัสสัมอินทรีย์100% กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปส่งเสริมการผลิตยอดชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ เช่น ชาผงพร้อมชง ชาขาว ชาดำ หมอนใบชา ฯลฯ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *