สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ นางสาวกรกัญญา อักษรเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งในแปลงเกษตรและโรงอาหาร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานทำแปลงปลูกพืชผักหลังคาพลาสติก การปลูกผักยกแคร่
และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
คณะจากกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ดินพรุ ทำการเกษตรทั้งการปลูกข้าว พืชสวน/ไม้ผลพืชผัก จนสามารถได้ผลผลิตสร้างรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี
 
และเวลา 13.10 คณะจากกรมส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส
ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงอาหาร ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน การแปรรูป การถนอมอาหาร และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร ผัก ผลไม้ สด สะอาด ปลอดภัย บริโภคให้เพียงพอตลอดปีการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *