กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ OUR Khun BangKachao สู่ความยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานแถลงข่าว ผลการดำเนินงานโครงการ OUR Khun BangKachao ประจำปี 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการ OUR Khun BangKachao เป็นความร่วมมือขององค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ภายใต้การนำของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลหรือ “Green Growth” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรงคนอง บางกระสอบ บางยอ บางน้ำผึ้ง บางกอบัว และตำบลบางกะเจ้า ดำเนินการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง การจัดการขยะ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการ OUR Khun BangKachao กรมส่งเสริมการเกษตร โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *