ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม และคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมหารือและพิจารณารายงานสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและข้อเสนอของแต่ละหน่วยงาน ข้อกังวลจากผลกระทบของมาตรการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจังหวัดฉะเชิงเทรา และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในคาบสมุทร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *