ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นำการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง เมื่อวัน 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรพี่สูง) สาขาย่อนดอยผาหม่น โดยมีศูนย์ฯ เกษตรที่สูงทั้ง 8 ศูนย์ เป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงานในพื้นที่อย่าง “เข้าถึง” ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง สวพส. และหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ โดยจะเร่งพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ พัฒนาผลผลิตและสินค้า และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่หนึ่ง คาดว่า ภายในปี 2563 จะเกิดผลงานเด่นที่เป็นประจักษ์ให้ได้ ช้อป ชิม ชื่นชม และโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *