ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนสังวาลย์วิท8 บ้านจะลอ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง เสด็จ ฯ ในวันที่ 26 ก.พ.63 ได้จัดเตรียมและปรับปรุงโรงประกอบอาหาร แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 บ้านโป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เสด็จ ฯ ในวันที่ 26 ก.พ.63 ได้ปรับปรุงและจัดเตรียม
2.1 การเตรียมการเปิดอาคารเกษตรสิริสุข ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ทาสี ซ่อมแซมจุดที่ชำรุด จัดทำป้ายแสดงกิจกรรมภายในอาคาร และบอร์ดนิทรรศการ/ปรับเปลี่ยนจุดฉายพระรูปเนื่องจากช่วงเวลาเสด็จ ฯ บริเวณหน้าอาคารจะมีแดดจัด/กำหนดจุดจอดรถของกรมส่งเสริมการเกษตรจะใช้บริเวณ รร.ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากจุดรับเสด็จ ฯ ประมาณ 2 กม./ปรับพื้นที่เพื่อใช้เป็นจุดรับรองผู้เข้าร่วมรับเสด็จ ฯ
2.2 ปรับปรุงและจัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
2.3 ปรัปปรุงและทาสีโรงประกอบอาหาร
3. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู บ้านจะนู ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย เสด็จ ฯ ในวันที่ 28 ก.พ.63 ได้จัดเตรียมและปรับปรุงแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงประกอบอาหาร
ทั้ง 3 โรงเรียน ยังผลิตพืชผักและถั่วเมล็ดแห้งได้ปริมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เนื่องจากปัญหามีพื้นที่จำกัดและลาดชันหน้าดินถูกชะล้างในฤดูฝน ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขโดยการแจกเมล็ดพันธุ์ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อปลูกสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนและจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *