ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

นางปาลลิน พวงงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร โดยมี นางปาลลิน พวงงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าหารือแนวทางการป้องกันในครั้งนี้ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนั้น ได้เร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร รวมทั้งเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเผา ตลอดจนกำกับ ดูแล การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์ เพื่อมุ่งลดปัญหาฝุ่นหมอกควัน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๒๓) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *