เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมการทหารช่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงาน แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคโดยการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยา แนวทางการควบคุมพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่เจ้าพระยา รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวทางการเพิ่มน้ำต้นทุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *