ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม รับทราบการประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำท่า คุณภาพน้ำ การคาดการณ์ สถานการณ์พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ประกาศภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และการให้ความช่วยเหลือ พร้อมพิจารณาคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพิ่มเติม ด้านอุปโภค – บริโภค การเกษตร และแนวทางการปฏิบัติงานด้านประเมินสถานการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์มีกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *