รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมกพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหส้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรและเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการดูแลแปลงสวนเกษตร ตามโครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 ประจำปี 2563
2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ สาธิต และผลงานจากการประกวด จำนวน 10 นิทรรศการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 นิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 นิทรรศการและผลงานการประกวดพริกบางช้าง ภายใต้แนวคิด “นำพริกมันบางช้างคืนถิ่น”
2.3 นิทรรศการด้านพืชเอกลักษณ์ท้องถิ่น (จัดแสดงในเรือ)
2.4 นิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่ม Young Smart Farmer (เกษตรกรรุ่นใหม่) จังหวัดสมุทรสงคราม
2.5 นิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 2
2.6 นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและด้านเศรษฐกิจพอเพียง (แจกพันธุ์ไม้)
2.7 นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดพริกแกงเผ็ดบางช้าง
2.8 นิทรรศการแสดงผลงานของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม (การผลิตปุ๋ยสูตรพระราชทาน)
2.9 นิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี (การปลูกข้าวแบบครบวงจร)
2.10 นิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิชาการเกษตร (การควบคุมโรคพริกมันบางช้าง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *