ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพริกแกงบางช้าง ภายใต้แนวคิด “พริกแกงบางช้าง เครื่องครัวแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 26 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพริกแกงบางช้าง ภายใต้แนวคิด “พริกแกงบางช้าง เครื่องครัวแห่งรัตนโกสินทร์” ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดการจัดงานในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้การประกวดพริกแกงบางช้าง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และโรงเรียน จำนวน 19 ทีม เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลการตัดสินการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาคุณภาพส้มโอ จังหวัดสมุทรสงคราม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โดยวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ชันโรง จังหวัดสมุทรสงคราม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โดยวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
รางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกกลุ่มชุมชนตำบลวัดเค จังหวัดนครปฐม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปกราษฎรังสฤษดิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภายในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *