ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลไทย-เยอรมนี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 30 หน่วยงาน อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมประมง การประปานครหลวง กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย – เยอรมัน (Thai – German Climate Programme) เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำ และการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคส่วนน้ำเกี่ยวกับการบูรณาการแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันระดมความคิด ในการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่ภาคส่วนน้ำของประเทศไทย และสรุปผลวางแผนการดำเนินงานขั้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *