ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการการช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการการช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ตามที่คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูฏพืชฤดูแล้ง ได้เห็นชอบแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 ทั้งประเทศรวม 7.21 แบ่งเป็นข้าวรอบที่ 2 4.54 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 2.31 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทศ 2.23 ล้านไร่) และพืชไร่ พืชผัก 2.67 (ในเขตชลประทาน 0.52 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 2.15 ล้านไร่) จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณามาตรการการช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเสนอ ร่างมาตราการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โครงการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของชุมชน ปี 2562/63

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *