ร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในการนี้นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาทฯ และได้ถวายรายงานเรื่อง ระบบการกระจายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข 43 ณ แปลงนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตรว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1,400 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ที่ 9 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 9 ราย รวมพื้นที่ 93 ไร่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 15 กิโลกรัม โดยเพาะปลูก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเก็บเกี่ยว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 520 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 48,360 กิโลกรัม
ทั้งนี้ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ดำเนินการ 13 ไร่ ดำเนินการลักษณะแปลงสาธิตการเกษตร และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบพื้นที่ไม้ผลและแปลงพืชผัก จำนวน 3 ไร่ 1 งาน และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากแปลงนาสาธิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกปี เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมทั้งได้สนับสนุนให้คำแนะนำ และพัฒนาเกษตรกรสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *