ประชุมพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนฯ

วันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมประชุมพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมา-ตอนกลางบ้านใหม่พัฒนา อ.แม่สอด จ.ตาก และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องด้านแผนงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบเกษตรชลประทานยั่งยืน ได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำข้อมูลแผนที่วส่าสามารถจัดส่งน้ำให้เกษตรในแปลงไหนได้บ้าง และอาจต้องมีการปรับกิจกรรมบางกิจกรรมใหม่ ซึ่งต้องทำการวิเคราะห์พื้นที่อีกครั้งในปีสุดท้ายของการก่อสร้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *