ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ

วันที่ 11 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ร่างแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2568 ณ เดอะฮอลล์ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ เพื่อจัดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศ่าสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ข้อเสนอใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการน้ำตลอดโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตอบสนองความต้องการการใช้น้ำอย่างสมดุลตามศักยภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *