ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ขอให้ทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญที่เห็นเป็นภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อสถานการณ์ เห็นชอบในการจัดทำโครงการฯ และให้นำแนวทางการดำเนินงานของ โครงการฯ มาใช้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *