จัดงานรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมจัดงานรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ โดยงานรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ป่าฯ จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
1.1 กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่าฯ ซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์กล้วยไม้ 9 ชนิดพันธุ์ จำนวน 1,500 ต้น ได้แก่ เอื้องกุหลาบน่าน เอื้องกุหลาบพวงชมพู เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน เอื้องสายไหม เอื้อเงินแดง เอื้องแววมยุรา เอื้องหิน เอื้องช้างนาว โดยจัดให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมคืนกล้วยไม้สู่ป่า เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ป่าให้คงอยู่สืบไป
1.2 กิจกรรมปลูกป่า โดยนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปลูกต้นจำปา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนสู่ผืนป่า
1.3 นิทรรศการภายในงาน ซึ่งจัดแสดงความเป็นมาโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *