ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กราบบังคมทูลบรรยายสรุป เรื่อง”ส่งเสริม สืบสาน ปณิธานฟาร์มตัวอย่าง พัฒนาเกษตรไทย อย่างยั่งยืน” ณ จุดแสดงนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ดำเนินการในลักษณะแปลงใหญ่ผึ้งโพรงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ในพื้นที่ 4 อำเภอ 23 กลุ่ม ได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอบางกล่ำ เกษตรกรจำนวน 807 ราย มีรังผึ้งจำนวน 8,231 รัง สร้างรายได้สู่ชุม 8,647,519 บาท/ปี ภายในงานยังมีกิจกรรมจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง และสาธิตฝึกปฏิบัติการทำโลชั่นบำรุงผิว ลิปสติกจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง บนเวทีกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโครงการดังกล่าวมีการขยายผลกิจกรรมสู่เกษตรกรและชุมชนข้างเคียงมุ่งเน้นการรวมกลุ่มและถ่ายทอดความรู้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *