ร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงาน จัดกิจกรรมภายในงาน “สัสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม สืบสาน ปณิธานฟาร์มตัวอย่าง พัฒนาเกษตรไทย อย่างยั่งยืน” โดยจัดนิทรรศการแสดงผลการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา แสดงผลสำเร็จจากการขยายผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างสู่เกษตรกรในชุมชนจนเกิดกลุ่มแปลงใหญ่การเลี้ยงผึ้งโพรง คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงป่าชิง ตลอดทั้งมีกลุ่มเครือข่ายเกิดขึ้นหลายกลุ่ม และจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งที่ประสบความสำเร็จ โดยกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายฟาร์มตัวอย่างฯ รวมถึงจัดกิจกรรมสาธิตการทำโลชั่นบำรุงผิว ลิปสติก โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง อีกทั้งมีกล้าพันธุ์ผักสวนครัวมอบให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *