ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ พร้อมผู้เกี่ยวข้องจาก สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จะร่วมมือกันจัดทำโครงการความร่วมมือพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ แปลงใหญ่(พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ผล และพืชไร่) และพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งใช้น้ำน้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *