ประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชียงใหม่ได้ร่วมดำเนินการใน 4 กิจกรรม ได้แก่
1) จัดนิทรรศการแบบกึ่งถาวร บริเวณหน้าอาคารอำนวยการฯ ของหน่วยงานบูรณาการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 2) จัดนิทรรศการฐานเรียนรู้ด้านการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง 3) เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ 4) ออกร้านเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *