ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ร่วมกับนางเยาวลักษณ์ บุญสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ 5 บ้านหินสูง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ดังกล่าวเป็นการจัดสรรคนลงพื้นที่เดิมที่เคยอยู่อาศัย เข้าร่วมโครงการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรเพื่อสร้างความต่อเนื่องแก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 3 ราย พบว่าเกษตรกรมีความตั้งใจ มุมานะ อุตสาหะในการทำการเกษตรอย่างเด่นชัด มีรายได้จากการทำการเกษตรเพียงพอสำหรับการดำรงชีพและยังมีเหลือเก็บออม เหมาะสมแก่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ และลงพื้นที่ คทช. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งมีการดำเนินงานโครงการ คทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นการจัดสรรคนลงพื้นที่เดิมที่เคยอยู่อาศัย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 261 ราย พบว่า เกษตรกรมีปัญหาเรื่องน้ำในการทำการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งน้ำจะขาดแคลนมาก พื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม คทช. เป็นการจัดสรรคนลงพื้นที่เดิมที่เคยอยู่อาศัย เกษตรกรหลายรายมีแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีที่ดินสำหรับทำกินหรือทำการเกษตร และเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง หาปลาในแม่น้ำโขง เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยติดกับบริเวณแม่น้ำโขง จึงให้ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร ให้มีการรวมกลุ่มในการทำการเกษตร ทั้งการผลิตและจำหน่ายพืชผักสวนครัว และอื่นๆ เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง เกษตรกรสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ สามารถดึงผู้ซื้อให้มารับซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตหรือจุดจำหน่ายของกลุ่มได้โดยตรง และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อในการมารับซื้อสินค้า ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าตามชนิด และปริมาณที่ต้องการในแหล่งเดียวกัน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ควรเข้ามาพบปะ ให้คำปรึกษาและแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และจัดทำฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *