สถานการณ์ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และภูมิอากาศของประเทศไทย

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำและภูมิอากาศของประเทศไทย กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สรุปข้อมูลที่สำคัญได้ดังนี้
1. สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 16 แห่ง มีน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชได้ ดังนี้ อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา แควน้อยบำรุงแดน ห้วยหลวง น้ำพุง อุบลรัตน์ ลำปาว ลำพระเพลิง มูลบน ลำนางรอง ขุนด่านปราการชล คลองสียัด นฤบดินทรจินดา ป่าสักชลสิทธ์ ทับเสลา กระเสียว และบึงบอระเพ็ด (เอกสารแนบ 1)
2. การคาดการณ์ลักษณะอากาศเดือนกรกฎาคมคาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทย ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (เอกสารแนบ 2)
3. การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงในฤดูฝน เดือนกรกฎาคมอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ของจังหวัดนครพนม จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ตาก ระนอง พังงา และชุมพร (เอกสารแนบ 3)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *