ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการแสดงผลงานกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร ฐานเรียนรู้สู่อาชีพของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในทักษะอาชีพด้านการเกษตร มีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นำเอาทักษะอาชีพด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและขยายผลการสร้างอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *