ประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
– ประเด็นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับการสนับสนุนหรือบูรณาการดำเนินงานจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ประเด็นจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอรับการสนับสนุนหรือบูรณาการการดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– รูปแบบและกำหนดการในการประชุมหารือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *