ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 เมษายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องอรรถไกรวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงาน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 โครงการ 35 กิจกรรม โดยมีประชุมมีมติที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เห็นชอบในหลักการ และรับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
2.โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เห็นชอบในหลักการ รับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และดำเนินงานโครงการฯ ขอให้เน้นประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *