ประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562 ณ กรมอนามัย เพื่อให้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ ซึ่งกำหนดการประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กอปรกับกำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. และทอดพระเนตรนิทรรศการ “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” ผลการดำเนินงานเด่นด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *