การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2536 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการตามกรอบการดำเนินการ ใน 3 กรอบ 3 กิจกรรม 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ดำเนินการในแปลงปลูกรักษาทรัพยากรในพื้นที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดูแลบำรุงรักษาและการปลูกขยาย ในพื้นที่ 293 ไร่ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสำรวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้จัดทำเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร อบรมสร้างจิตสำนึก/แนวทางการอนุรักษ์ ให้กับบุคคลเป้าหมายที่เป็นสมาชิกโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *