ร่วมทดสอบระบบ Application Farmgear สำหรับใช้บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 26 – 27 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมทดสอบระบบ Application Farmgear สำหรับใช้บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีกำนันสมควร อยู่สนอง และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งมีนางปรีดาวรรณ บุญสนิท เกษตรอำเภอลำสนธิ และนายเตชินทร์ ศรีเหนี่ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประสานงานในพื้นที่และอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกร ได้เรียนรู้ระบบการใช้ แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเครื่องจักรกล จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายบุณเลิศ พุทธสรณ์ ประธานกลุ่ม และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งมีนายมาโนชน์ มีชื่น เกษตรอำเภอตาคลี นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมฤทธิ์ และนางศิริวรรณ สุทธิโกมินทร์ เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลจันเสน เข้าร่วมประสานงานในพื้นที่และอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ได้เรียนรู้ระบบการใช้ แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเครื่องจักรกล จำนวน 10 ราย ณ บ้านประธานกลุ่มฯ หมู่ที่ 3 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *